A+ R A-
15 Μαρ

"Άμέλησε"ο Δήμος Ορεστιάδας να συγκροτήσει Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
“Σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία”, προβλέπει ορθά- κοφτά ο νόμος που αφορά τον “Καλλικράτη” αλλά στο δήμο Ορεστιάδας, δεκαπέντε μήνες μετά, ούτε... “κουβέντα” έχει γίνει! Όχι βέβαια ότι θα περίμενε κανείς πως θα αποτελούσε “προτεραιότητα”, βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη, ένας αυτοδιοικητικός θεσμός που αφορά μια “ειδική” κοινωνική ομάδα, όπως είναι οι νόμιμοι μετανάστες. Μάλλον το αντίθετο επιβεβαιώνεται αφού εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει το “έλλειμμα” της δημοτικής αρχής του κ. Μουζά σε ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, βελτιώνουν την κοινωνική συνοχή, αναδεικνύουν την πολυπολιτισμικότητα, εκφράζουν ευαισθησία και αλληλεγγύη. Η “Δημοτική Αλληλεγγύη”από προεκλογική... σημαία έχει εγκαταλειφθεί μόνο στο... όνομα της παράταξης του δημάρχου και έχει αποδειχθεί “κενή περιεχομένου”...

 

Κι όμως, η λειτουργία του Σ. Ε. Μ θα βοηθούσε στην αναγνώριση των μεταναστών, ως συμπολιτών, στην τοπική κοινωνία, στη συνειδητοποίηση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν στην κοινωνική ένταξή τους, στην αποδοχή αλλά και ανάδειξη, ως “πλούτου”, της πολιτισμικής πολυμορφίας διαφορετικών ομάδων πολιτών που συνυπάρχουν στον ίδιο δήμο. Η “διαφορετικότητα” αποτελεί πλούτο για μια περιοχή αλλά αυτά, προφανώς, είναι... ψιλά γράμματα για το δήμο Ορεστιάδας και τη δημοτική αρχή που έχει “άλλες προτεραιότητες”, τις οποίες βέβαια, ματαίως, όλοι οι δημότες αναζητούν να εντοπίσουν...
Ίσως, όπως λένε οι... “φαρμακόγλωσσες”, αν η θέση του προέδρου, αντιπροέδρου κ.λ.π δεν ήταν... “τιμητική και άμισθη” αλλά προέβλεπε “αντιμισθία” να υπήρχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον κ. Μουζά για τη σύσταση του Συμβουλίου αφού ένας, ακόμη, σύμβουλος, κάποιος “φίλος” ή “εκλογικός υποστηρικτής” θα “βολευόταν”, θα “ενισχυόταν” σε περίοδο κρίσης, αφήστε που θα περιοριζόταν και η ενδοπαραταξιακή γκρίνια...
Αξιοσημείωτο είναι ότι το υπουργείο Εσωτερικών, με έγγραφο που απέστειλε πριν από 5 με 6 μήνες καλούσε τους δήμους που είχαν “αμελήσει” να προχωρήσουν στη συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών να κινήσουν άμεσα τις σχετικές διαδικασίες. Απ' ότι φαίνεται όμως, το “άμεσο”, για το συγκεκριμένο δήμο, έχει μια χρονική σχετικότητα...Να σημειωθεί επίσης πως, όλο αυτό το διάστημα των 15 μηνών, ουδεμία αναφορά έγινε και από τις τρεις παρατάξεις μειοψηφίας, ώστε να “πιεστεί” (λέμε τώρα...) η δημοτική αρχή ή και να... ενημερωθεί ακόμη, αν δεν ξέρει την υποχρέωσή της που πηγάζει από τον “Καλλικράτη”, και να προχωρήσει στη συγκρότηση του Σ. Ε. Μ.
Τι είναι τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών...
“Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, τα οποία υποχρεωτικά συγκροτούνται σε κάθε δήμο, αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο Δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται Πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι, που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.

Έργο των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου Δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.»

στην press-a...

Προσθήκη σχολίου

Security code ανανέωση

Loading