A+ R A-
25 Σεπ

Ομιλία Τοψίδη στο Ελληνοβρετανικό Επιμελήτηριο

Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Το Επιμελητήριο Έβρου ενημερώνει τα μέλη του ότι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης συμμετείχε την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 σε συζήτηση που διοργάνωσε το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Χρηματοοικονομικό Φόρουμ Θράκης στην Αθήνα, με θέμα «Ευκαιρίες Ανάπτυξης στην Κρίση – Ειδικές Οικονομικές Ζώνες στη Θράκη, το σημαντικότερο γεωπολιτικά κομμάτι της Ευρώπης».

Ο κ. Τοψίδης μεταξύ άλλων ανέφερε τα ακόλουθα:

Είναι γεγονός ότι στις πρόσφατες δεκαετίες η γεωγραφία των Βαλκανίων και ιδιαίτερα η οικονομική γεωγραφία έχει αλλάξει σημαντικά. Νέες συνθήκες διαμορφώθηκαν, νέες προοπτικές αναδύθηκαν και αναδύονται, νέοι οικονομικοί πόλοι και σχηματισμοί διαμορφώθηκαν, οι οποίοι συνολικά έχουν συνδράμει στην διαμόρφωση του νέου γεω-στρατηγικού και γεω-οικονομικού ρόλου της Αλεξανδρούπολης.

Έχοντας πλήρη επίγνωση της νέας δυναμικής που αναπτύσσεται για την οικονομία της περιοχή μας, το Επιμελητήριο Έβρου έχει λάβει ενεργό δράση, υποστηρίζοντας όλες τις προσπάθειες που στοχεύσουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τόσο της περιοχής συνολικά, όσο και των επιμέρους επιχειρήσεων της.

Αναμφίβολα η Αλεξανδρούπολη, διαθέτει συγκεκριμένα θεμελιώδη πλεονεκτήματα τα οποία ενδυναμώνουν την στρατηγική της θέση. Ειδικότερα, διαθέτει τις υποδομές για όλες τις μεταφορικές συνδέσεις. Οδικά, συνδέεται με τον άξονα της Εγνατίας οδού, και αποτελεί σημείο σύνδεσης του διευρωπαϊκού οδικού άξονα Αλεξανδρούπολη – Ελσίνκι. Διαθέτει επίσης, πλήρη σιδηροδρομική και αεροπορική σύνδεση με ένα καινούργιο και σύγχρονο αεροδρόμιο διεθνών προδιαγραφών. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αποτελεί έναν άλλο σημαντικό μεταφορικό πυλώνα της περιοχής. Διαθέτει επαρκές βύθισμα και με μία ενιαία χερσαία ζώνη που μπορεί φιλοξενήσει ζωτικές λιμενικές υποδομές. Επίσης διαθέτει μία χωροθετημένη και αδειοδοτημένη βιομηχανική περιοχή, η οποία γειτνιάζει με την Εγνατία οδό και τους βασικούς οδικούς άξονες. Παράλληλα διαθέτει σημαντικές υποδομές για την παροχή υπηρεσιών υγείας, με ένα Πανεπιστημιακό νοσοκομείο δυναμικότητας 600 κλινών, του οποίου η εμβέλεια καλύπτει το σύνολο της Θράκης.

Ταυτόχρονα, οι αλλαγές στις οικονομίες των γειτονικών χωρών προσέφεραν νέες επιλογές στην προοπτική ανάπτυξης της περιοχής. Έτσι, με την γεωγραφική θέση της Αλεξανδρούπολής μεταξύ δύο σημαντικών αστικών κέντρων της Θεσσαλονίκης και την Κωνσταντινούπολης, όπου συνολικά σε μία ακτίνα 300 χιλιομέτρων, έχει διαμορφωθεί μία νέα, προσβάσιμη αγορά με περισσότερους από 15 εκατομμύρια κατοίκους, οι προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη είναι περισσότερο ορατές και βάσιμες.

Όλα αυτά τα γεωγραφικά και γεω-οικονομικά στοιχεία συνθέτουν συνολικά το περιβάλλον για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, και με διεθνή χαρακτήρα, διαμετακομιστικού κέντρου, το οποίο ανεπιφύλακτα μπορεί να δημιουργηθεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο Έβρου υποστηρίζει την υλοποίηση του σχεδίου SEA 2 SEA, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την προσπάθεια των Οργανισμών Λιμένων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. Το σχέδιο αυτό προβλέπει την σύνδεση των λιμένων της Καβάλας και την Αλεξανδρούπολης με τα λιμάνια της Βουλγαρίας στην Μαύρη Θάλλασα, Burgas και Varna, καθώς και με το παραδουνάβιο λιμάνι Russe. Η σύνδεση αυτή προβλέπεται να είναι σιδηροδρομική, δημιουργώντας έτσι έναν διάδρομο συνδυασμένων και συνδεδεμένων μεταφορών, ο οποίος θα μπορέσει να λειτουργήσει ως μια ξεχωριστή εναλλακτική διαδρομή της διάσχισης των στενών του Βοσπόρου.

Η υλοποίηση του σχεδίου αυτού πρόκειται να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής ως πύλη εισόδου και διακίνησης φορτίων, θα ισχυροποιήσει τον ρόλο των ελληνικών λιμένων και θα συνδράμει στην δημιουργία των συνθηκών εκείνων που επιτρέπουν την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Επιπλέον, το Επιμελητήριο Έβρου είναι πρόθυμο να υποστηρίξει την προσπάθεια και για την σύσταση της Επιχείρησης Αερίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΕΠ.Α. ΑΜΘ), προκειμένου η περιοχή να μπορέσει να λειτουργήσει με την χρήση πηγών ενέργειας με χαμηλό κόστος. Είναι γεγονός ότι οι προηγούμενοι διαγωνισμοί για την σύσταση της ΕΠ.Α. κηρύχθηκαν άγονοι, με αποτέλεσμα η περιοχή της Θράκης να μην είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί την χρήση του αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος την διαπερνά. Συγκεκριμένα, για την Αλεξανδρούπολη, ο αγωγός αερίου περνά μέσα από τον αστικό ιστό, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στον αγωγό αυτό. Έτσι συνολικά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με ένα επιπλέον σημαντικό κόστος, το οποίο μπορεί και είναι επιβεβλημένο να απαλειφτεί.

Τέλος το Επιμελητήριο Έβρου και ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προτάσεις για την ίδρυση και εγκατάσταση ειδικών οικονομικών ζωνών στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το ζήτημα αυτό απασχολεί τους φορείς της περιοχής από το 2004, κυρίως ως προς την ειδική ζώνη που θα μπορούσε να δημιουργηθεί στο λιμένα Αλεξανδρούπολης σε συνδυασμό με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τον κάθετο οδικό άξονα Αλεξανδρούπολης – Ελσίνκι, ώστε να αποτελεί το βασικό bypass του Βοσπόρου.

Με το ίδιο ενδιαφέρον εξετάζονται και οι λοιπές προτάσεις για τις ειδικές οικονομικές ζώνες της Θράκης στις οποίες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επενδύσουν εντός αυτών και κατ’ επέκταση θα δημιουργούσαν ανάπτυξη στη περιοχή. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί το είδος της οικονομικής ζώνης που θα μπορούσε αφενός να λειτουργήσει υπό το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς αλλά και αφετέρου θα διασφάλιζε τα μέγιστα οφέλη για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής και το ανθρώπινο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό της Θράκης. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι πράγματι η Θράκη αποτελεί το σημαντικότερο γεωπολιτικά κομμάτι της Ευρώπης επομένως πρωτίστως αυτό που θα πρέπει να διασφαλιστεί είναι η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα και η περιβαλλοντολογική προστασία της περιοχής μας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΈΒΡΟΥ

Προσθήκη σχολίου

Security code ανανέωση

Loading